Misiunea școlii

Școala Gimnazială, comuna Ghioroiu, județul Vâlcea urmărește în permanență să fie o școală dinamică, pregătind fiecare elev pentru a fi competent în a utiliza informația, a fi deschis spre schimbare, spre învățarea și respectarea valorilor societății democratice și a spiritului comunitar european. Școala Gimnazială, comuna Ghioroiu, județul Vâlcea trebuie să promoveze un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de proveniența lor.

Viziunea Școlii

Școala Gimnazială, comuna Ghioroiu, județul Vâlcea – o structură flexibilă, în care calitatea educației se bazează pe utilizarea metodelor de predare active, care implică stimularea și valorificarea creativității copiilor, cu reale posibilități de inserție în sistemul de învățământ european. Promovarea unui învățământ de calitate, modern și flexibil, stimularea creativității, abandonarea stilului rigid și nedemocratic în relațiile profesor-elev, munca în echipă, dezvoltarea relațiilor de colaborare care valorifică experiența elevilor la nivelul cunoașterii intelectuale și estetice, în sens pedagogic, precum și asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituționale vor oferi un model de progres educațional, generator de cetățeni activi și productivi, apți să se integreze cu succes în viața comunității.

Tinte strategice

  • Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară
  • Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă
  • Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei  şcolare
  • Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii, dezvoltarea acestuia prin derularea de proiecte de dezvoltare și promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională

Despre noi

“Omul devine om numai prin educație.” – Helvetius

Ne propunem modelarea, dezvoltarea de personalităţi echilibrate, tolerante, armonioase, creativ-pragmatice de succes, cetăţeni europeni democratici şi polivalenţi, care să deţină deprinderi şi capacităţi de adaptare la o lume în schimbare.

Adresa noastră

Școala Gimnazială Ghioroiu
Comuna: Ghioroiu
Județul: Vâlcea
Cod poștal: 247215

E-mail: scoala_ghioroiu@yahoo.com
Telefon: 0755 130 289

facebook